2019-12-11
„Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym” w Sopocie od 7 marca 2020 r.

https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-15/ oraz https://www.facebook.com/events/1639059312896885/

Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii

Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Szkolenie „Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym” jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, doskonalący pracę terapeutyczną z parami i małżeństwami. Jest przeznaczone dla osób pracujących z parami – psychologów, pedagogów, lekarzy – które odbyły lub są w trakcie szkolenia z zakresu podejścia systemowego w terapii rodzin czy szkolenia całościowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Program obejmuje 150 godzin dydaktycznych: część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 110 godzin edukacyjnych, oraz 40 godzin superwizji. Program rozplanowany jest w 10 comiesięcznych spotkaniach (z przerwami wakacyjnymi lipiec–sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, psychologów, lekarzy. Dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.

Przyjęcie do grupy szkoleniowej wymaga spełnienia jednego z poniższych warunków:

a) zrealizowanie 50 godzin szkolenia z zakresu terapii systemowej (przedstawienie dokumentu poświadczającego odbyte godziny szkolenia)

lub

b) bieżące uczestnictwo albo ukończone szkolenie z zakresu terapii systemowej (zaświadczenie o kontynuowanym/ukończonym kursie)

lub

c) bieżące uczestnictwo albo ukończone szkolenie całościowe, atestowane, przygotowujące do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty (zaświadczenie o kontynuowanym/ukończonym kursie)

Pełen opis i karta zgłoszeniowa: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-15/ oraz https://www.facebook.com/events/1639059312896885/