Zjawisko „zniknięć” w procesie superwizji w warunkach stałej multimodalnej grupy superwizyjnej
1 Professional League of Psychologists and Specialists of Helping Professions, Almaty, Kazakhstan
2 Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
3 Kazakh State Women’s Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan
4 Kazakh University of Economics, Finance and International Trade, Astana, Kazakhstan
5 Shakarim State University of Semey, Semey, Kazakhstan
Correspondence: Yevgenia Ivanovna Lashkova, Professional League of Psychologists and Specialists of Helping Professions, Bogenbai Batyr Str. 86/47, office 203, 050010 Almaty, Kazakhstan, tel.: 87016866324, e-mail: eva_eve@mail.ru
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (1), p. 35–40
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0005
STRESZCZENIE

Niniejsza praca stanowi omówienie zjawisk określanych mianem „zniknięć” w procesie superwizji. Autorzy wykazują, iż zjawisko to jest wynikiem specyficznych warunków charakterystycznych dla dynamiki grupowej w grupie superwizyjnej na jej wstępnym etapie rozwoju. W multimodalnej grupie superwizyjnej można zaobserwować przejawy wszystkich zjawisk charakterystycznych dla początkowego etapu dynamiki grupowej. Różnorodne zjawiska „zniknięć” wywoływane są aktywacją głębokich warstw nieświadomości, typowo zachodzącą w warunkach terapii grupowej oraz superwizji. Podłożem motywacyjnym procesów określanych tą nazwą jest unikanie traumy narcystycznej przez specjalistę zgłaszającego przypadek mający podlegać superwizji. W artykule podano przykłady, w jaki sposób zjawiska „zniknięć” mogą się przejawiać, oraz opisano ich możliwe warianty. Ramy teoretyczne dla niniejszej pracy stanowią takie tradycje w psychologii, jak psychoanaliza, analiza grupowa oraz multimodalny model superwizji.

Słowa kluczowe: zjawisko zniknięcia, wczesna dynamika grupowa, superwizja, superwizja multimodalna, interpretacja procesów dynamicznych