Rozważania kliniczne dotyczące halucynacji słuchowych słownych

Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology, University of Padova, Padova, Italy

Adres do korespondencji: Prof. Antonio Iudici, Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology, University of Padova, Via Venezia 14, Padova, Italy, 0039049.8277421-0039338.4183812, e-mail: antonio.iudici@unipd.it

Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 77–79
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0010