LOGO
EN

Call for Papers: Pozytywna Psychologia Kliniczna (4/2024)

W trudnych czasach, pełnych konfliktów, napięć, zagrożeń i problemów psychicznych, chcemy pochylić się nad pozytywnymi aspektami. Naszym celem jest poszukanie pozytywnych aspektów i wyzwań w psychologii klinicznej i psychiatrii. Pragniemy skupić się na takich tematach, jak nadzieja, dobrostan, miłość, mądrość, wsparcie, czynniki ochronne i terapeutyczne w psychologii klinicznej i psychiatrii. Pragniemy podkreślać pozytywne zmiany i rozwój kompetencji w radzeniu sobie z traumą lub chorobami. Zapraszamy Państwa do napisania artykułów o innowacyjnych rozwiązaniach i nowatorskich kierunkach badań, po to, aby pokazać, że pozytywna psychologia kliniczna jest fascynującym i dynamicznie rozwijającym się obszarem. Zapraszamy do publikacji przełomowych i oryginalnych wyników badań. Zachęcamy do nadsyłania prac mających charakter oryginalnych raportów empirycznych, metaanaliz (np. badań epidemiologicznych), prac przeglądowych (literature review, systematic review) dotyczących wszelkich pozytywnych aspektów/kontekstów psychologii klinicznej lub psychiatrii.

Termin nadsyłania prac: 30.09.2024 r.

Prace przygotowane zgodnie z Regulaminem ogłaszania prac w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” i przyjęte do druku będą opublikowane w numerze 4/2024 lub kolejnym. Prace wraz z załącznikami (w j. polskim lub angielskim) należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem systemu do elektronicznej obsługi manuskryptów, wybierając jako typ artykułu: artykuł do numeru specjalnego – Pozytywna Psychologia Kliniczna/Positive Clinical Psychology 4/2024.

Redaktorki wydania specjalnego:

Prof. dr hab. Barbara Gawda, UMCS

Dr hab., prof. UMCS, Ewa Małgorzata Szepietowska, UMCS