LOGO
EN

„Psychiatria i Psychologia Kliniczna” organem naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej

Redakcja „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” z dumą informuje, że od 2023 roku czasopismo jest organem naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej (PTPK), wydawanym pod patronatem i ze wsparciem merytorycznym Towarzystwa. Poniżej krótka informacja o działalności i celach PTPK oraz intencjach Twórców organizacji.

***

Rosnące zainteresowanie psychologią kliniczną jest jednym ze źródeł rozwoju wiedzy tej dziedziny psychologii stosowanej i sprawia, że psychologowie chętniej decydują się na kształcenie specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej.

Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej, powstałe w 2008 roku przy Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie i Szpitalu Tworkowskim, to towarzystwo naukowe promujące dobre – oparte na dowodach naukowych i etyce zawodu psychologa – praktyki kształcenia zawodowego oraz rozwój wiedzy klinicznej i naukowej profesjonalistów.

W PTPK działa Sekcja Psychologii Klinicznej (SPK), która wspiera merytoryczne standardy kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej, promuje współczesną wiedzę naukową, wspierając standardy diagnostyki i terapii psychologicznej zgodne z praktyką opartą na dowodach naukowych, udziela rekomendacji w obszarze psychologii klinicznej (między innymi nadzoruje i rekomenduje szkolenie specjalizacyjne i szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu superwizora psychologii klinicznej), a także prowadzi listę specjalistów psychologii klinicznej. Szczegółowych informacji udziela sekretarz SPK PTPK (dane na stronie sekcji).

Obecnie PTPK rozwija swoją działalność statutową, w ramach której:

1. propaguje:

   a) rozwój psychologii klinicznej,

   b) popularyzację psychologii klinicznej, między innymi badań naukowych,

   c) podnoszenie poziomu wiedzy psychologicznej i umiejętności klinicznych psychologów klinicznych;

2. dba o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w psychologii klinicznej – zgodnie ze standardami zalecanymi przez Unię Europejską; 

3. dba o wysoki poziom szkoleń specjalizacyjnych z psychologii klinicznej; 

4. reprezentuje polskich psychologów klinicznych zrzeszonych w PTPK w międzynarodowych towarzystwach psychologii klinicznej;

5. organizuje działalność szkoleniową, ukierunkowaną zarówno na członków Towarzystwa, jak i na podmioty zewnętrzne;

6. dba o wysoką pozycję i prestiż członków Towarzystwa w stosunkach z innymi podmiotami w kraju i za granicą. 

dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ
konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej
Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej
„Psychologia kliniczna w czasach nie-pokoju”

W dniach 23–25 listopada 2023 r. w Krakowie odbędzie się, w formule stacjonarnej, V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej, podczas której zagraniczni i polscy wykładowcy podzielą się doświadczeniami praktycznymi i badawczymi z zakresu psychologii klinicznej i oddziaływań pomocowych. Szczegóły będą się pojawiać na stronie internetowej konferencji (już wkrótce) i profilu FB.