LOGO
EN

Psychiatria i Psychologia Kliniczna z pierwszym IF!

Z radością i satysfakcją informujemy, że „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” (Journal of Psychiatry and Clinical Psychology) awansowała do elitarnego grona periodyków legitymizujących się wskaźnikiem oddziaływania IF.

Nasz wskaźnik za rok 2022 to 0,4.

(5 Year Impact Factor 0.4)

Serdecznie gratulujemy Redaktorowi Naczelnemu, Prof. Tomaszowi Sobowowi, Redaktorom Tematycznym, Członkom Komitetu Naukowego, Autorom, Recenzentom. To Państwa zasługa – mimo wielu trudności wierzyliśmy, że wysiłek publikacyjny i cierpliwa praca przyniosą owoce i tak się stało. IF to uhonorowanie wieloletnich starań i wytężonej pracy wielu osób. Bez nich, bez Państwa pomocy nie osiągnęlibyśmy tego celu. Oczywiście nie spoczywamy na laurach i dalej konsekwentnie zmierzamy w wytyczonym na początku – w 2001 roku – kierunku, dostosowując wydawniczy modus operandi do nowych realiów, ale też oczekiwań.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać obecną pozycję, a nawet ją wzmocnić – dzięki publikowaniu jeszcze lepszych prac, chętniej cytowanych. Będzie to możliwe jedynie przy Państwa wsparciu – dziękujemy za dotychczasowe i prosimy o więcej: o wytrwałość, dobre prace, uważne, wspierające recenzje, cytowania (głównie artykułów z roku 2021 i nowszych). Wszystkie te elementy są potrzebne, byśmy w przyszłym roku cieszyli się jeszcze lepszymi wskaźnikami.

Nie ustajemy – cieszymy się – dziękujemy!

Redakcja „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej”