LOGO
EN

Konsekwentne rodzicielstwo w czasach mediów elektronicznych jako predyktor zdrowia nastolatków i dobrych relacji w rodzinie

Izabela Tabak1, Dominika Wiśniewska2, Dorota Zawadzka1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 381–390
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0041
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Celem pracy było zbadanie związków między wprowadzeniem zasad korzystania z telefonu i komputera w rodzinie a ich przestrzeganiem oraz częstotliwości i metod korzystania z mediów elektronicznych, zdrowia, zadowolenia z życia i relacji nastolatków z rodzicami. Materiał i metody: Anonimowe badanie przeprowadzono w Polsce na próbie 844 uczniów w wieku 10–18 lat (chłopcy – 55,3%; uczniowie szkół podstawowych – 28,0%, uczniowie gimnazjów – 42,3%, uczniowie szkół średnich – 29,7%; mieszkańcy dużych miast, powyżej 100 000 ludności – 45,3%, mieszkańcy małych miast – 23,1%, mieszkańcy wsi – 31,6%). Kwestionariusz obejmował pytania i skale dotyczące korzystania z mediów elektronicznych (różne działania i zasady korzystania z mediów elektronicznych), zdrowia (samoocena zdrowia, subiektywne dolegliwości zdrowotne, zadowolenie z życia) i relacji rodzinnych (jasna komunikacja, wsparcie społeczne i wspólne działania). Wyniki: Spośród nastolatków 97,7% ma dostęp do komputera w domu (bez różnicy pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania), a 80,7% nastolatków ma komputer lub laptop do wyłącznego użytku (odsetek rośnie z poziomem edukacji, z 77,4% do 87,6%); 87,4% posiada urządzenie z dostępem do Internetu, a 97,1% telefon komórkowy (dziewczynki nieco częściej niż chłopcy: 98,6% vs 95,8%). Młodzież z grupy, w której rodzinne zasady korzystania z mediów elektronicznych nie są przestrzegane, poświęciła najwięcej czasu na korzystanie z tych mediów w celach rozrywkowych, a także poniosła najpoważniejsze konsekwencje zdrowotne i społeczne. Wprowadzenie ograniczeń czasowych przez rodziców skraca czas spędzany przez młodzież na używaniu mediów elektronicznych jedynie w celach rozrywkowych. Wnioski: Wprowadzenie i konsekwentne przestrzeganie zasad dotyczących korzystania z mediów elektronicznych jest elementem dobrych relacji w rodzinie i wiąże się z jasną komunikacją, wsparciem i spędzaniem czasu z rodzicami.

Słowa kluczowe
konsekwentne rodzicielstwo, media elektroniczne, zdrowie nastolatków, dobre relacje w rodzinie