LOGO
EN

Brief Observation of Symptoms of Autism (BOSA) – nowe narzędzie diagnostyczne do diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu w czasie pandemii COVID-19

Agnieszka Rynkiewicz1,2, Izabela Łucka3, Magdalena Szura4

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 210–211
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0028
PlumX metrics:
Streszczenie

W czasopiśmie „Pediatria Polska” (Polish Journal of Paediatrics) w numerze 4/2020 ukaże się praca Agnieszki Rynkiewicz, Romy Vasy, Izabeli Łuckiej i Artura Mazura pt.: Brief Observation of Symptoms of Autism (BOSA) – nowe narzędzie diagnostyczne wykorzystywane do badań pacjentów podejrzewanych o zaburzenie ze spektrum autyzmu w czasie pandemii COVID-19 i konieczności zachowania społecznego dystansu (Rynkiewicz et al., 2020). Artykuł prezentuje badanie BOSA, tworząc podstawy do badań naukowych prowadzonych z tym narzędziem podczas pandemii COVID-19.