Aktualności

 • 2019-12-11
 • „Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym” w Sopocie od 7 marca 2020 r.
 • Szkolenie „Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym” jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, doskonalący pracę terapeutyczną z parami i małżeństwami. Jest przeznaczone dla osób pracujących z parami – psychologów, pedagogów, lekarzy – które odbyły lub są w trakcie szkolenia z zakresu podejścia systemowego w terapii rodzin czy szkolenia całościowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

 • Czytaj >>
 • 2019-04-24
 • Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – standardy postępowania, szanse, zagrożenia i nowe wyzwania, 14–15 czerwca 2019 r., Warszawa
 • W dniach 14 i 15.06.2019 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbędzie się konferencja pod tytułem „Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży”. W trakcie konferencji będziemy równocześnie świętować XXX-lecie Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN. Zaszczycili nas swoją obecnością wybitni wykładowcy. Konferencja jest adresowana do psychiatrów, psychiatrów dziecięcych, pediatrów i lekarzy pierwszego kontaktu. Więcej informacji na stronie konferencji: http://konferencja-pdim.pl/.

 • Czytaj >>
 • 2019-04-15
 • Psychogeriatria 2019 – Stan obecny, 29–30 listopada 2019 r., Wrocław
 • W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XIII Międzynarodową Konferencję „Psychogeriatria 2019 – Stan obecny”, która odbędzie się w dniach 29–30.11.2019 r. we Wrocławiu.

 • Czytaj >>
 • 2019-01-24
 • Systemowe rozumienie rodziny w SOPOCIE od 16 marca 2019 r.
 • Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych. Program obejmuje 360 godzin dydaktycznych: część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 300 godzin edukacyjnych oraz 60 godzin pracy własnej w ramach genogramu. Program rozplanowany jest w 24 comiesięcznych spotkaniach (z przerwami wakacyjnymi lipiec – sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde.

 • Czytaj >>