Aktualności

  • 2019-04-15
  • Psychogeriatria 2019 – Stan obecny, 29–30 listopada 2019 r., Wrocław
  • W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XIII Międzynarodową Konferencję „Psychogeriatria 2019 – Stan obecny”, która odbędzie się w dniach 29–30.11.2019 r. we Wrocławiu.

  • Czytaj >>
  • 2019-01-24
  • Systemowe rozumienie rodziny w SOPOCIE od 16 marca 2019 r.
  • Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych. Program obejmuje 360 godzin dydaktycznych: część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 300 godzin edukacyjnych oraz 60 godzin pracy własnej w ramach genogramu. Program rozplanowany jest w 24 comiesięcznych spotkaniach (z przerwami wakacyjnymi lipiec – sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde.

  • Czytaj >>