2019-04-24
Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – standardy postępowania, szanse, zagrożenia i nowe wyzwania, 14–15 czerwca 2019 r., Warszawa

W dniach 14 i 15.06.2019 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbędzie się konferencja pod tytułem „Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży”. W trakcie konferencji będziemy równocześnie świętować XXX-lecie Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN. Zaszczycili nas swoją obecnością wybitni wykładowcy. Konferencja jest adresowana do psychiatrów, psychiatrów dziecięcych, pediatrów i lekarzy pierwszego kontaktu. Więcej informacji na stronie konferencji: http://konferencja-pdim.pl/.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

14 czerwca 2019 (piątek), 10:00–22:00


09:00–11:00   Rejestracja uczestników konferencji

10:00–10.45   Spacer po Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dla zaproszonych Gości

11:00–11:15   Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

11:15–12:45   Zaburzenia psychotyczne u dzieci i młodzieży

Prowadzenie: dr n. med. Lidia Popek, lek. med. Katarzyna Bażyńska

 • 11.15–11.55    Ogólne zasady postępowania – prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska
 • 11.55–12.35    Rola farmakoterapii – dr hab. n. med. Barbara Remberk
 • 12.35–12.45    Dyskusja

12:45–13:00   Przerwa kawowa

13.00–14.30    Zaburzenia odżywiania

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska, dr n. med. Agnieszka Kałwa

 • 13.00–13.25    Ogólne zasady postępowania – dr hab. n. med. Maciej Pilecki
 • 13.25–13.50    Aspekty prawne leczenia zaburzeń odżywiania – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
 • 13.50–14.20    Rola farmakoterapii – prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
 • 14.20–14.30    Dyskusja

14:30–15:15   Obiad

15.15–16.45    Tiki

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski, dr hab. n. med. Maciej Pilecki

 • 15.15–15.55    Ogólne zasady postępowania – mgr Katarzyna Szamburska-Lewandowska
 • 15.55–16.35    Rola farmakoterapii – dr hab. n. med. Anita Bryńska
 • 16.35–16.45    Dyskusja

16:45–17:00   Przerwa

17:00–18:30   Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski, dr n. med. Katarzyna Biernacka

 • 17.00–17.40    Ogólne zasady postępowania – dr n. med. Artur Kołakowski
 • 17.40–18.20    Rola farmakoterapii – dr. n. med. Zofia Antosik
 • 18.20–18.30    Dyskusja

18:30–19:00   Kilka refleksji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

Dyskusja

19:00–22:00   Bankiet i program artystyczny

 

15 czerwca 2019 (sobota), 08:30–16.00

 

08:30–09:30   Dylematy dyżuranta – sesja interaktywna

Lek med. Katarzyna Wójcicka, lek. med. Jacek Węgrzyn

09:30–10.00   Zaburzenia tożsamości płciowej u dzieci i młodzieży

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz

 • 09.30–09.55    Diagnoza i postępowanie – lek. med. Łukasz Szostakiewicz
 • 09.55 – 10.00  Dyskusja

10.00–11.30    Ryzyko samobójstwa

Prowadzenie: dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, dr n. med. Lidia Popek

 • 10.00–10.40    Ogólne zasady postępowania – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 • 10.40–11.20    Czy istnieją leki przeciwsamobójcze? – prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 • 11.20–11.30    Dyskusja

11.30–12:00   Przerwa kawowa z przekąską

12:00–13.30   Zaburzenia spektrum autyzmu

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska, dr n. med. Ewa Racicka

 • 12.00–12.30    Ogólne zasady postępowania – dr n. med. Lidia Popek
 • 12.30–13.20    Rola farmakoterapii – dr. hab. n. med. Agnieszka Słopień
 • 13.20 – 13.30  Dyskusja

13.30–15.00    ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Prowadzenie: dr hab. n. med. Barbara Remberk, dr. hab. n. med. Agnieszka Słopień

 • 13.30–14.10    Ogólne zasady postępowania – dr n. med. Ewa Racicka
 • 14.10–14.50    Zasady farmakoterapii – dr n. med. Artur Wiśniewski
 • 14.50–15.00    Dyskusja

15.00–16.00    Transition – od dzieciństwa do dorosłości

Prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska, Prof. dr hab. Agata Szulc, Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, Dr hab. n. med. Barbara Remberk, Dr n. med. Paweł Gosek

Zakończenie konferencji i losowanie nagród