2019-04-15
Psychogeriatria 2019 – Stan obecny, 29–30 listopada 2019 r., Wrocław

Szanowni Państwo,

w dniach 29–30 listopada 2019 roku we Wrocławiu odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja „Psychogeriatria 2019 – stan obecny”.

Konferencja przeznaczona jest dla lekarzy, psychologów, dietetyków klinicznych, terapeutów i innych uczestników, których specjalność związana jest z pomocą osobom w wieku senioralnym. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się zarówno z najnowszymi koncepcjami patogenetycznymi, jak i możliwościami leczenia schorzeń występujących w wieku senioralnym. Zagadnienia poruszane przez wybitnych specjalistów, reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe z całego świata, przybliżą kierunki rozwoju współczesnej psychogeriatrii na najbliższe lata. Udział w konferencji znakomitych i uznanych ekspertów zarówno z Polski, jak i z krajów europejskich i pozaeuropejskich gwarantuje wysoki poziom merytoryczny prezentowanych wykładów, ponadto ułatwi nawiązanie cennych kontaktów zawodowych i międzynarodowej współpracy naukowej.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Komitetu Organizacyjnego zapraszam Państwa do udziału!

Prof. dr hab. Jerzy Leszek

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
http://www.psychogeriatria2019.pl/