2019-01-24
Systemowe rozumienie rodziny w SOPOCIE od 16 marca 2019 r.

Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych. Program obejmuje 360 godzin dydaktycznych: część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 300 godzin edukacyjnych oraz 60 godzin pracy własnej w ramach genogramu. Program rozplanowany jest w 24 comiesięcznych spotkaniach (z przerwami wakacyjnymi lipiec – sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, psychologów, lekarzy. Dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.

Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii

Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Pełen opis kursu i karta zgłoszeniowa: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-14/