Redukcja objawów klinicznych hiperprolaktynemii oraz zmiana stężeń prolaktyny w trakcie jednoczesnego przyjmowania leków psychotropowych, w tym leków przeciwpsychotycznych, i bromokryptyny
Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi. Dyrektor: lek. med. Wojciech Bieńkiewicz (Zbigniew Barszcz) Klinika Endokrynologii UM w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Komorowski (Sławomir Mucha) Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska (Jolanta Rabe-Jabłońska) Correspondence to: Zbigniew Barszcz, Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, e-mail: zbarszcz@yahoo.com
STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena zmian w częstości występowania objawów klinicznych hiperprolaktynemii (HPRL) oraz zmian stężeń prolaktyny (PRL) u pacjentek przyjmujących jednocześnie leki psychotropowe (LPT), w tym leki przeciwpsychotyczne (LPP), oraz bromokryptynę (BRK).

Metoda: W badaniu wzięło udział 25 pacjentek (średnia wieku 25,56 roku) leczonych LPP (13 pacjentek przyjmowało także inne LPT) od co najmniej miesiąca, w okresie stabilizacji stanu psychicznego, z objawami klinicznymi HPRL (zaburzenia miesiączki lub mlekotok) potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi (podwyższone stężenie PRL, nieprawidłowy wynik testu z metoklopramidem). Pacjentki przyjmowały przez 3 miesiące preparat BRK (w dawce 1,25-8,75 mg/dobę). Po 2 tygodniach, po miesiącu, po 2 i 3 miesiącach badania oznaczano stężenie PRL, oceniano występowanie objawów klinicznych HPRL oraz oceniano stan psychiczny.

Wyniki: W badaniu stwierdzono istotne zmiany stężeń PRL w każdym punkcie czasowym, w którym dokonywano pomiaru (po 3 miesiącach p<0,001). Obserwowano istotną redukcję występowania zaburzeń miesiączkowania po 2 (p<0,05) i 3 (p<0,01) miesiącach. W całej badanej grupie obserwowano tendencję do zmniejszania się częstości występowania mlekotoku, ale nie stwierdzono istotnej redukcji występowania mlekotoku na końcu badania (p=0,063).

Wnioski: W trakcie jednoczesnego stosowania LPT, w tym LPP, oraz BRK dochodzi do istotnego zmniejszenia stężeń PRL oraz istotnej redukcji w zakresie zaburzeń miesiączkowania.

Słowa kluczowe: hiperprolaktynemia, leki psychotropowe, leczenie bromokryptyną, mlekotok, zaburzenia miesiączkowania