Negatywne aspekty związków friends with benefits

1 W trakcie prowadzenia badań: Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki. Kierownik Instytutu: dr hab. Eelonora Bielawska-Batorowicz, prof. nadzw. UŁ
2 Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik
Correspondence to: Ewa Włodarczyk, ul. Staffa 22 m. 24, 95-100 Zgierz, tel.: 518 838 884, e-mail: wlodarczyk.ewka@gmail.com; Jolanta Chanduszko-Salska, Instytut Psychologii UŁ, ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, tel.: 42 665 55 14, e-mail: jolachan@op.pl
Source of financing: Department own sources

Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (2), p. 116–120
STRESZCZENIE
Związek friends with benefits (FWB) (w dosłownym tłumaczeniu: ‘przyjaciele z korzyścią/bonusem’) jest to relacja między przyjaciółmi przeciwnej płci, których łączą powtarzalne kontakty seksualne, pozbawione jednak romantycznego zaangażowania. W Polsce temat ten podejmowany jest na razie przede wszystkim w prasie popularnej czy na portalach internetowych, natomiast w Stanach Zjednoczonych badania dotyczące związków FWB, mimo że prowadzone zaledwie od około dziesięciu lat, mają wielokierunkowy charakter. Jednym z analizowanych obszarów są negatywne i problematyczne aspekty tego rodzaju relacji. W niniejszym artykule została podjęta próba podsumowania tego właśnie kierunku badań. Przeanalizowano takie wady związków FWB, jak: brak otwartej, bezpośredniej komunikacji między partnerami, brak jasnych zasad oraz reguły trudne do zaakceptowania i realizacji, negatywne emocje doświadczane przez ich uczestników, różnice między płciami w sposobie traktowania związku, wysokie ryzyko niepochlebnej oceny społecznej i niebezpiecznych konsekwencji zdrowotnych. Wykazano, że wady te, nasilając niejednoznaczność związku, wywołując konflikty między partnerami, generując złe emocje, mają destrukcyjny wpływ na związek – między innymi osłabiają jego trwałość, a także na jego uczestników – na przykład narażają ich na ryzyko niepożądanych konsekwencji psychologicznych. Ponadto kształtują negatywny obraz związków FWB w społeczeństwie. Powodują ich niekorzystną ocenę i zniechęcają do angażowania się w ten rodzaj relacji. Z drugiej strony w pracy podkreślono konieczność zwrócenia uwagi także na zalety związków FWB, co jest przedmiotem innego, nie mniej istotnego nurtu badań omawianego zjawiska.
Słowa kluczowe: przyjaciele z korzyścią/bonusem, przyjaźń, związki interpersonalne, reakcje emocjonalne, negatywne emocje, konsekwencje psychologiczne, konsekwencje psychospołeczne