Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich w placówkach dla dzieci

Institute of Special Education Studies, Faculty of Education of the Palacký University Olomouc, Olomouc, Czech Republic
Correspondence: Ivana Dokoupilová, Institute of Special Education Studies, Faculty of Education of the Palacký University Olomouc, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc, Czech Republic, e-mail: ivaoki@seznam.cz

Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 225–228
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0030
STRESZCZENIE

Niniejsza praca stanowi raport z działań w placówkach dla dzieci oraz ich umiejętności wywierania wpływu na kompetencje rodzicielskie w zakresie opieki instytucjonalnej nad młodszymi dziećmi. Placówki dla dzieci (placówki dla niemowląt, dzieci i ośrodki dla dzieci) zapewniają wszechstronną opiekę dla dzieci i rodziców w przypadkach, w których z różnych względów kompleksowy rozwój dziecka jest zakłócony bądź jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Głównym celem takich placówek jest zapewnienie odpowiedniej opieki nad dziećmi, a także wsparcie rodzin w procesie odbudowywania ich podstawowych funkcji. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w placówkach opieki nad dziećmi określono najczęstsze trudności związane z kompetencjami rodzicielskimi, jak również informacje dotyczące zakresu, w jakim placówki dla dzieci wpływają na rozwój kompetencji rodzicielskich i pomagają w przywróceniu rodziny do normalnego stanu.

Słowa kluczowe: dziecko, rodzina, kompetencje rodzicielskie, opieka instytucjonalna