Psychiatra patrzy na ptaki w czasie pandemii COVID-19: obserwacje, introspekcje, interpretacje

1 Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Sp. z o.o., Warszawa, Polska
2 Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska
Adres do korespondencji: Sławomir Murawiec, Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa, e-mail: smurawiec@gmail.com; Piotr Tryjanowski, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, e-mail: piotr.tryjanowski@gmail.com

Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 94–97
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0012
STRESZCZENIE

Wstęp: Interwencje terapeutyczne oparte na kontakcie z naturą (nature-based) są coraz intensywniej badaną naukowo i wdrażaną do praktyki klinicznej formą pomocy w obszarze psychologii i psychiatrii. Metoda: W anonimowej ankiecie, przeprowadzonej za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej, zapytano psychiatrów pracujących w Polsce, czy kontakt z naturą, a zwłaszcza obserwacja dziko żyjących gatunków ptaków, wpływa na ich samopoczucie psychiczne w czasie izolacji związanej z pandemią COVID-19 oraz jakie gatunki ptaków udało im się odnotować. Wyniki: Kontakt z naturą, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji ptaków, miał wieloraki pozytywny wpływ na samopoczucie lekarzy w trakcie epidemii. Zaspokajał podstawowe potrzeby: potrzebę bezpieczeństwa, a także relacji z dobrym, stale obecnym i dostępnym światem przyrody, co przekładało się na stabilizację samopoczucia psychicznego. Jak się okazało, związane z ptakami wyobrażenia o wolności pozwalają na psychiczne doświadczenie zrelatywizowania ograniczeń i restrykcji w okresie izolacji. Wpisuje się to w coraz szerzej ostatnio badany i dyskutowany trend, zgodnie z którym kontakt z przyrodą, a zwłaszcza z ptakami, ma ogromne pozytywne znaczenie dla zdrowia psychicznego. Respondenci obserwowali łącznie 22 gatunki ptaków.

Słowa kluczowe: COVID-19, ptaki, psychiatria, zdrowie psychiczne