Studium przypadku z psychologii klinicznej – neuropsychologii. Przykład do egzaminu państwowego

1 Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
2 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital M. Pirogowa w Łodzi, Łódź, Polska
3 Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
Adres do korespondencji: Mgr Katarzyna Binder-Olibrowska, Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Lindleya 6, 90-031 Łódź, tel.: +48 503 789 267, e-mail: katarzyna.binder@umed.lodz.pl

Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 142–150
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0019
STRESZCZENIE

Niniejsze opracowanie jest kolejnym z cyklu i powstało w nawiązaniu do artykułu opublikowanego w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” w grudniu ubiegłego roku, prezentującego przykład studium przypadku z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego (Rasmus et al., 2019). Opiera się na studium przypadku, które zostało przygotowane i pozytywnie ocenione w ramach egzaminu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej, ścieżka specjalizacyjna – neuropsychologia, w 2017 roku. Celem pracy jest przedstawienie osobom przygotowującym się do uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej przykładu procesu diagnostycznego z zakresu neuropsychologii. Wytyczne dotyczące przygotowania egzaminacyjnego studium przypadku dostępne są na stronie Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej (http://psychologia-konsultanci.pl).

Słowa kluczowe: psychologia kliniczna, neuropsychologia, studium przypadku, urazowe uszkodzenie mózgu