LOGO
pl en

Kwestionariusz Zachowań Dziecka – Wersja Bardzo Krótka (CBQ VSF) i jego czeska adaptacja

Petra Potměšilová1, Miloň Potměšil2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (4), p. 234–240
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0030
Streszczenie

W pracy przedstawiono proces adaptacji Kwestionariusza Zachowań Dziecka – Wersji Bardzo Krótkiej (Children’s Behavior Questionnaire Very Short Form, CBQ VSF) służącego do opisu temperamentu. Cele badania: Celem badania była adaptacja kwestionariusza CBQ VSF dotyczącego temperamentu do czeskiej populacji dzieci, co pozwoliłoby na ewentualną dystrybucję narzędzia wśród psychologów dziecięcych w celach badawczych. Materiał i metody: Dane uzyskano od reprezentatywnej próby rodziców 840 dzieci, w tym 442 (53%) chłopców i 398 (47%) dziewcząt w wieku od 3 do 7 lat. Wyniki: Omawiane narzędzie zostało ocenione pod kątem struktury czynnikowej oraz spójności wewnętrznej i atrybutów każdej pozycji, w każdym przypadku z uwzględnieniem wieku i płci dzieci z grupy docelowej. Skale utworzono dla chłopców i dziewcząt i poddano je stratyfikacji pod kątem wieku i płci. Efektem końcowym badania było dostosowanie kwestionariusza CBQ VSF do wykorzystania w badaniach prowadzonych w populacji czeskiej. Ograniczenia: Choć uzyskane wyniki opierają się na ocenie przeprowadzonej przez rodziców, było to całkowicie zgodne z procesem tworzenia oryginalnego narzędzia.

Słowa kluczowe
temperament, kwestionariusz CBQ VSF, adaptacja, populacja Republiki Czeskiej